Hi cả nhà, em đang có nhu cầu chuyển nhượng 1 em Ricoh GR cho bác nòa biết chơi và giữ gìn ạ (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=204413)
...