Anh Bum xuống Ecopac,hôm nao vậy ánh?
Hôm nay,em định xuống mà bận quá!