@khoilekts: bác alo thử Thái trong HCM xem trong đấy còn hàng ko ah.