Thích những tấm B&W, và độ nét của Ricoh gr quá....có bác nào chán chưa ? Ai muốn bán xin LH em ah : 01245 246 357