Cuộc sống là không chờ đợi, tiếp tục tiến lên...
RIcoh GR2

https://farm1.staticflickr.com/874/42226984782_652bd37756_c.jpgR0730115 copy by lee huy, on Flickr