Em mới mua em này đc mấy tháng và rất ưng. Lên một tấm cho xôm:

https://c2.staticflickr.com/2/1514/24381589629_2d4eb844c8_h.jpg