Tự nhiên thấy cái ảnh trắng đen của em nó, là mê luôn mới chết ! mà giờ máy nhiều quá rồi mới cay chứ !