Em chưa biết chụp bằng GR các bác ạ
http://farm3.staticflickr.com/2835/11620632265_e9d10396ab_b.jpg