thật sự là rất ngon đấy các bác ơi . đã gom gạo rồi chờ lên kệ mấy tháng là .... thôi . cuối năm thêm cái FF nữa thì .... ôiiiiiiii . chẹp chẹp