bác chủ cho em hỏi photoshop cs6 có mở được file raw máy Ricoh GR không ? Cảm ơn.