Máy chụp cũng đẹp và tiện nhỉ, cơ mà xấu quá trông giống compact thiệt luôn, em CoolA cũng vậy!