Các bác cho em hỏi chút:
Với Viewfinder này, khi gắn vào GR thì trong VF có hiển thị thông tin gì không hay chỉ là kính ngắm trắng thông thường giống như OVF T* gắn trên RX1?

Cảm ơn.
...