Tấm này em thấy để cỏ màu thật sẽ bị chỏi tông màu lắm chị ạ, để vậy trông happy together toàn cảnh hơn đó chứ :drool: