mình comment AB phía trên, cảm thấy mấy bức bạn xử lý theo phông xanh không ổn lắm, nhìn có vẻ nhợt nhạt sao ấy và ngay chính cả 2 models cũng không thật sự nổi bật trong loạt ảnh đó, còn lại thì...