Album cưới của bạn hấp dẫn quá, làm mình nhớ CÓ MỘT MÙA HOA CẢI NỞ VÀNG BÊN BẾN SÔNG ...hihi