tiếc mỗi cái cột :(
ảnh này layout đẹp, thank bác!