bác apham ơi.Đổi em từ B.A.A.O thành B.A.B.O cái nhé.Em cần lắm ạ.