thấy trên flickr hình của bác, giờ mới biết topic bác ở đây. Thật ngưỡng mộ