^^ hiz em cũng chưa muốn chồng lắm mà xem xong vài bộ ảnh thì lại muốn làm dâu Hà Thành rồi ;))