Bác ơi, tấm số 1 bác để CR đứng lên bục thế nhìn lộ quá, chẳng khác nào bảo CR lùn. :D