nhờ bác apham đổi nick em thành phuthinh thành Kevin Ngô tks bác..