xin chào BQT Vnphoto. em có thể đổi nik từ "alibaba0076989" sang tên mới là " ALi33 " được ko ạ :) em cảm ơn ! [ chữ A in. L in. i thường. 33 ] .