tiếc là bác ngoài hn lận...nước hình trong ...đẹp....bác ạ