Nhờ BQT đổi nick hiện tại em đang dùng thành "VietDoan" hay "Viet Doan" để thuận tiện giao lưu, xưng hô với mọi người.
Chân thành cảm ơn các Mod!