Xin Ban Quản Trị đổi cho tôi nick namle thành Sandiegan(nếu chưa có ai chọn nick này).
Cám ơn Ban Quản Trị