xin admin đổi dùm nick em chuonghuynh sang nick mới là bibihuynh cho trùng nick với các forum khac.em xin cảm on ah