Em xin đổi nick từ Ethan thành Lucas.Hoang ạ
Lý do: Lúc em lập nick là lấy theo tên Ethan Hunt trong Impossible Mission nên muốn đổi thành tên của em: Lucas.Hoang
Mong BQT chấp nhận

RG
Lucas