Wow, tuyệt quá bác nguyen_jcool ơi. Em xin phép bookmark cái flickr của bác để học hỏi?
Không biết nói gì hơn, bác chụp quá tuyệt vời.