Nhìn ảnh tự nhiên nhận ra bạn đại học của mình :D. Cô dâu là Mai, chú rể là Hoàng :D. Bạn chụp đẹp lắm. Sau này mình cưới sẽ nhờ đến 2 bạn ;).