Gửi anh apham, xichlo và BQT,

Mình xin BQT đổi nick đang sử dụng:
- Nick đang dùng: Fagor
- Nick muốn đổi: LinhTM

Lý do:
- Muốn sử dụng tên thật và "Việt" hơn
- Nhiều tấm ảnh mình chụp...