Sau 1 thời gian xa quê, nay em đã trở về nhà, thật là hạnh phúc!

Vậy xin BQT đổi giúp nick cho em thành: Em_da_ve_que

Xin cám ơn BQT!