ahah, thì ra cái hôm mình gặp 1 bác đứng chụp ở dưới cầu cầm 70-200 có phải bác không, hôm đó hinh như là thứ 3, khoảng tầm 4g