Mến gởi anh Apham & bác Xichlo
Hưởng ứng lời kêu gọi của BQT, về việc nên sử dụng tên thật, nay tôi xin BQT đổi nick tôi đang dùng:
- Nick đang dùng: 911baohoang911
- Nick sẽ đổi thành:...