Không ngờ trên Tam đảo lại có địa điểm đẹp thế này, quê mình gần đó mà chưa hề lên đây lần nào, tiếc quá.