Bạn mua con meike 50mm f2.0 phiên bản m4/3 đi cho khoẻ, khỏi xài ngàm chuyển mệt, mình đọc thấy review ổn đấy