rất thích cái máy scane. không biết ra chất lượng ảnh thế nào chứ ngắm chụp bằng laptop hay máy tính bảng cũng ok mà