Bác nào đã tải Photomatix 5 share lại em với ạ.
Em tải nhưng tốc độ tải toàn 0b/s
Còn Arura HDR thì không tải được bản 2018 nữa rồi ạ