Sợ làm loãng top bên kia, lôi top này lên hỏi Bác Joseph vài thứ về Aurora. Sau khi test tới lui vài chục lần, em clarify lại là EXIF ko mất trước và sau import/export photo. Tuy nhiên data trong...