Em mới down phần mềm Photomatix, cám ơn bác joseph.luong đã giới thiệu.

Hai ảnh bác up ở trên thì em thấy Auora HDR làm tốt hơn hẳn bác nhỉ!