ảnh không có người làm HDR lên nhìn thích hơn , như tấm số 1 nhìn mặt anh đồ thấy ghê quá :)