Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Hafoto Training

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

 1. Chú ý: Nguyễn Đông Nghi - 1897 - Flash - [CK]

  Nguyễn Đông Nghi - 1897 - Flash - [CK]
 2. Đăng ký giùm các bạn xem tin bên Facebook hihi: ...

  Đăng ký giùm các bạn xem tin bên Facebook hihi:

  Nguyễn Khánh Quỳnh
  Đặng Quốc Bảo
  Lê Huy
 3. Chú ý: Lê Thăng Long - 1886 - Flash - [CK]

  Lê Thăng Long - 1886 - Flash - [CK]
 4. Chú ý: Lê Quốc Đạt - 1706 - NA Chân Dung - [CK]

  Lê Quốc Đạt - 1706 - NA Chân Dung - [CK]
 5. Chú ý: Nguyễn Thị Hồng Hà - 1899 - NA Cơ Bản, NA Chân...

  Nguyễn Thị Hồng Hà - 1899 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung - [CK] (HP17 -> HP19)
 6. Chú ý: Trầm Tấn Phát - 1917 - NA Chân Dung, Flash - [CK]...

  Trầm Tấn Phát - 1917 - NA Chân Dung, Flash - [CK] (-1000)
 7. Chú ý: Nguyễn Thị Yến Chi - 1916 - NA Cơ Bản - [CK] (ĐT)

  Nguyễn Thị Yến Chi - 1916 - NA Cơ Bản - [CK] (ĐT)
 8. Chú ý: Đỗ Khánh Trình - 1913 - NA Cơ Bản, Flash - [CK]

  Đỗ Khánh Trình - 1913 - NA Cơ Bản, Flash - [CK]
 9. Chú ý: Phạm Phát Lợi - 1915 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung -...

  Phạm Phát Lợi - 1915 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung - [CK]
 10. Chú ý: Lê Huy - 1911 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung, Flash -...

  Lê Huy - 1911 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung, Flash - [CK] (-1500)
 11. Chú ý: Nguyễn Thanh Hải - 1914 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung...

  Nguyễn Thanh Hải - 1914 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung - [CK]
 12. Chú ý: Đỗ Khánh Trình - 1913 - Flash - [CK] (ĐT)

  Đỗ Khánh Trình - 1913 - Flash - [CK] (ĐT)
 13. Chú ý: Nguyễn Thu Hà - 1912 - Flash - [CK] (ĐT)

  Nguyễn Thu Hà - 1912 - Flash - [CK] (ĐT)
 14. Chú ý: Lê Huy - 1911 - NA Chân Dung, Flash - [CK] (-1000)

  Lê Huy - 1911 - NA Chân Dung, Flash - [CK] (-1000)
 15. Chú ý: An Huỳnh Tú - 1910 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung,...

  An Huỳnh Tú - 1910 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung, Flash - [CK]
 16. Chú ý: Nguyễn Thị Hữu Tình - 1909 - NA Cơ Bản, NA Chân...

  Nguyễn Thị Hữu Tình - 1909 - NA Cơ Bản, NA Chân Dung - [CK]
 17. Chú ý: HAFOTO GROUP [130] CONTROLLING MIDDAY LIGHTING...

  HAFOTO GROUP
  [130] CONTROLLING MIDDAY LIGHTING (4/2019)

  Hình ảnh do học viên Hafoto Training thực hiện
  Xem thêm: flickr.com/photos/hafototraining/albums
  ...
 18. Chú ý: HAFOTOPLUS 18 ...

  HAFOTOPLUS 18

  https://live.staticflickr.com/65535/48111694311_ef3102d26e_c.jpg

  DANH SÁCH HỌC VIÊN

  STUDIO
  4 buổi | 2.000.000 đ | Khai giảng Thứ Sáu 5/7/2019

  Vũ Nguyên Tú - 1243 - Studio,...
 19. Chú ý: HAFOTOPLUS 19 ...

  HAFOTOPLUS 19

  https://live.staticflickr.com/65535/48327401046_101bf92d56_c.jpg

  Giới Thiệu: Đây là đợt Workshop Series được tổ chức vào những buổi cuối tuần để giúp các học viên có nhu cầu học...
 20. Chú ý: Nguyễn Ngọc Anh Tuấn - 1906 - Studio, Flash - [CK]

  Nguyễn Ngọc Anh Tuấn - 1906 - Studio, Flash - [CK]
 21. Chú ý: Lê Hồng Thái - 1895 - Studio, Flash - [CK]

  Lê Hồng Thái - 1895 - Studio, Flash - [CK]
 22. Chú ý: Trần Thanh Thiện - 1882 - Studio - [CK]

  Trần Thanh Thiện - 1882 - Studio - [CK]
 23. Chú ý: Vũ Nguyên Tú - 1243 - Studio, Flash - [CK]

  Vũ Nguyên Tú - 1243 - Studio, Flash - [CK]
 24. Chú ý: HAFOTOPLUS 18 ...

  HAFOTOPLUS 18

  https://live.staticflickr.com/65535/48111694311_ef3102d26e_c.jpg

  Giới Thiệu: Đây là đợt Workshop Series được tổ chức vào những buổi cuối tuần để giúp các học viên có nhu cầu học...
 25. Chú ý: HAFOTOPLUS 17 ...

  HAFOTOPLUS 17

  https://live.staticflickr.com/65535/47097490754_c643a8037e_c.jpg

  DANH SÁCH HỌC VIÊN

  NHIẾP ẢNH CƠ BẢN
  4 buổi | 1.500.000 | Khai giảng Thứ Sáu 7/6/2019

  Lê Đình Chiến - 1894...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4