Em công nhận là ko có cái xe máy đằng sau thì bức này của bác cực đẹp luôn. Dù sao vẫn rấy đẹp bác ah :-)