ĐẸP!

Thấy cả dòng thời gian trôi và cả những gian nan... Rất có cảm xúc!