Theo e biết thì máy đo sáng đặt cạnh chủ thể cần đo và hướng về nguồn sáng cần đo. Hồi đó có xài mà sau này toàn đo trên máy. Chụp môi trường phản xạ ánh sáng nhiều thì +Ev, môi trường ánh sáng phản...