Em chụp ảnh thường đề Av, rồi cứ muốn xóa phông thì để F nhỏ, muốn chụp cảnh thì để F lớn. Shutter speed (T) thì máy tự đo tự quyết. Thế thì, ảnh ra cũng hên xui, lúc dư lúc thiếu, lúc đủ sáng.

Em...