Em bổ sung thêm link ở VN cho các bác khỏi mất công quy đổi:
https://zshop.vn/chan-may-slik-pro-400-dx-pan-head-sh-705e.html

Chân vẫn còn mới em theo 550.000 Đồng cho chẵn khỏi mất công đổi tiền...