có ngựa mà chưa thấy bà và sói đâu bác hửm.?
cổ tích mờ....hehehe
hình đẹp wớ ...thanks