Phía dưới bên trái màn hình phải là chữ S (Slave). Có thể bạn set lộn sang M (Master).

hình từ internet...