Các bạn, em xin kể chuyện này.

Chả là thích cái iphone anh Nikonian2006 giới thiệu ở ebay, em có nhờ người nhà ở USA mua giúp nhưng người nhà không biết mua nên không mua được.

Em liên lạc với...