Chưa nhờ anh Trung mua hàng Mỹ lần nào, nhưng có mua máy film và film của anh.
Anh Trung luôn vui vẻ, nhiệt tình chia sẻ, tư vấn. Đặc biệt, cái nào thấy đáng anh khuyên nên dùng, còn không đáng thì...